O naší společnosti

Společnost Selfon s.r.o. byla založena v roce 2007. Původní zaměření společnosti byl velkoobchodní a B2B prodej služeb 4. mobilního operátora U:fon. V roce 2009 se společnost PENTA Investment, majitel U:fona, rozhodla pro změnu strategie a zrušila divizi B2B. Tím se začala psát další kapitola rozvoje naší společnosti.

Vzhledem k tomu, že oba majitelé poskytují více jak 7 let služby v oblasti snižování nákladů za telekomunikační služby, rozhodli se, že toto podnikání převedou na společnost Selfon s.r.o.

Vzhledem k bohatým zkušenostem z telekomunikačního trhu (od roku 1993) a zkušenostem při vytváření speciálních tarifů pro firemní zákazníky, dosahujeme vynikajících výsledků při úspoře nákladů. Naše výpočty jsou založeny na přesné analýze volání zákazníka a odhalí nadstandardní marže operátorů. Následně jsme schopni vyjednat individuální podmínky pro každého klienta, které budou přesně odpovídat jeho potřebám a budou založeny na aktuálních konkurenceschopných cenách.

Vize společnosti:

Společnost Selfon s.r.o. chce nabízet svým zákazníkům kvalitní služby zaměřené na snižování nákladů v oblasti telekomunikačních služeb.

Nejde nám o krátkodobý zisk, ale usilujeme o dlouhodobou spolupráci s našimi zákazníky a chceme, aby se na nás zákazníci, díky naší spolehlivosti a profesionalitě, opakovaně obraceli. Poradíme s řešením, které je vhodné pro konkrétní typ zákazníka a jeho podnikání. Cílem našeho snažení je zákazník, který je dlouhodobě s našimi službami spokojen a bez váhání je ochoten nás doporučit dalším zákazníkům.

K dosažení těchto cílů chceme využít našich bohatých zkušeností z oblasti telekomunikací.

Děkujeme Vám za důvěru, ale i za připomínky k naší práci, které nám pomáhají zvyšovat kvalitu naších služeb. Těšíme se na setkání s Vámi.